Warunki gwarancji

  1. Okres umowy gwarancyjnej obejmuje 12-60 miesięcy od daty sprzedaży.
  2. Reklamujący dostarcza sprzęt na własny koszt.
  3. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi.
  4. Usunięcie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji.
  5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, a także uszkodzenia mechaniczne.
  6. Reklamacje uwzględniane są według kolejności zgłoszeń w terminie nie przekraczającym 21 dni.
  7. Sprzęt należy dostarczyć do serwisu w oryginalnym opakowaniu i z kompletem wyposażenia.
  8. W przypadku zakupu pojedynczych podzespołów, firma ENDOR SP.J.nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność z podzespołami zakupionymi w innych firmach.
  9. Reklamacje są uwzględniane tylko w serwisie firmy ENDOR: Warszawa Al. Niepodległości róg Al. Armii Ludowej WGE paw.8